Lucetam 1200 mg: Liek na funkcie mozgu, pamäť, závraty a kosáčikovú anémiu

Lucetam 1200 mg: Liek na funkcie mozgu, pamäť, závraty a kosáčikovú anémiu
 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti

Farmaceutický trh ponúka veľké množstvo výživových doplnkov a voľne predajných liekov, ktoré sú určené na zlepšenie funkcií mozgu. Vybrať si konkrétny produkt preto nemusí byť jednoduchou záležitosťou. Spomedzi nootropík sú vyhľadávanými najmä lieky s obsahom účinnej látky piracetam. Aké sú jeho účinky?

Lucetam 1200 mg nie je určený iba na zlepšenie pamäti a učenia. Na čo všetko je indikovaný? Pre koho je a nie je vhodný? Aké je jeho dávkovanie? Ako dlho trvá liečba? Čo hovoria skúsenosti ľudí? Aj to vám prezradí naša recenzia.

Výrobca a pôvod

Liek Lucetam 1200 mg vyrába EGIS Pharmaceuticals PLC Maďarsko. Dodávateľom na slovenský trh je EGIS SLOVAKIA spol. s.r.o. Korene spoločnosti siahajú až do 19. storočia, v súčasnosti patrí medzi popredné farmaceutické firmy v strednej a východnej Európe. Priame investície sú obsiahnuté v 21 spoločnostiach v rôznych krajinách sveta.

Špecializujú sa na finálne produkty aj účinné látky, primárne na vývoj generických liekov. Najväčší podiel na obrate majú lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, respiračných ochorení a ochorení centrálneho nervového systému.

Zloženie, účinné látky a vzhľad

Tablety Lucetam 1200 mg patria medzi psychoanaleptiká a nootropiká. Obsahujú liečivo piracetam, a to v množstve uvedenom v samotnom názve, 1200 mg účinnej látky v 1 tablete. Celkový počet tabliet je rôzny, vzhľadom na viaceré registrované druhy veľkostných balení.

Komplexné zloženie lieku:

 • Piracetam: Je pyrolidón, 2-oco-1-pyrolidín-acetamid, cyklický derivát kyseliny gama-amino-maslovej, GABA. Ide o neurotransmiter s tlmivým účinkom, ktorý ľahko preniká do centrálnej nervovej sústavy, ale nemení hladinu GABA v mozgu. Zlepšuje zásobenie kyslíkom, zvyšuje metabolizmus glukózy v mozgu aj prietok krvi mozgom.

Piracetam nemá základný mechanizmus účinku špecifický, a to pre bunky i orgány. V závislosti od dávky sa fyzikálne viaže k polárnej hlavici membránových fosfolipidov, vyvoláva obnovenie lamelárnej štruktúry membrány charakterizované vytváraním komplexov lieku a fosfolipidu. To pravdepodobne vedie k zlepšeniu stability membrány.

Membránové a transmembránové proteíny si tak môžu udržať alebo obnoviť trojrozmernú štruktúru, ktorá je nevyhnutná pre ich funkciu. Piracetam pôsobí na neuróny, červené krvinky, krvné doštičky, krvné cievy. Jeho eliminačný polčas rozpadu z plazmy u dospelých je približne 5 hodín po perorálnom podaní. Vylučuje sa prostredníctvom moču.

 • Doplnkové látky: Okrem aktívnej zložky piracetam sa v lieku nachádzajú látky, ktoré pomáhajú docieliť požadované účinky. Sú nimi magnéziumstearát, polyvidón, makrogol, dibutylester kyseliny sebakovej, oxid titaničitý, mastenec, etylcelulóza a hypromelóza.

Dávkovanie a užívanie

Filmom obalené tablety Lucetam je nutné užívať podľa indikácie lekára. Ak ste jeho užívanie s lekárom nekonzultovali, môžete sa riadiť aj dávkovacou schémou výrobcu, ktorú uvádza príbalový leták. Liek je určený dospelým aj deťom, podľa typu ochorenia.

Dospelí pri organických psychosyndrómoch, kognitívnej a psychickej disfunkcii, pri liečbe vertiga užívajú 2 – 4 tablety za deň, v dvoch alebo troch čiastkových dávkach. Pri mimovoľných zášklboch jednotlivých svalov mozgového pôvodu takto užívajú 6 tabliet denne, každé 3 alebo 4 dni dávku zvýšia o 4,8 g, celkovo maximálne na 24 g, čo je 20 tabliet.

Odporúčaná denná dávka pre profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovej anémii sa u detí od 3 rokov stanovuje podľa počtu kilogramov, ideálne lekárom. Pri liečbe dyslexie v kombinácii s logopédiou deti od 8 rokov a mladiství užívajú dennú dávku 3200 mg, rozdelenú do dvoch čiastkových dávok.

Lucetam 1200 mg

 • Vplyv na neuróny
 • Hemoreologické účinky
 • Účinky na koagulačné faktory

Uchovanie a skladovanie

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí a v pôvodnom obale. Spolu s ďalšími základnými podmienkami skladovania pomôžete zachovať jeho bezpečnosť a účinnosť na maximálnu možnú dobu použitia, ktorá činí 5 rokov.

Dodržiavajte aj tieto pravidlá:

 • tablety skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC
 • nevystavujte ich vlhkosti a priamemu slnečnému svetlu
 • liek užívajte len do dátumu exspirácie vyznačenom na obale
 • nespotrebované tablety vráťte do lekárne, nelikvidujte v odpade

Účinky, indikácie a použitie

Liek je u dospelých indikovaný na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu, u ktorého sa liečbou zlepšujú poruchy pamäti, pozornosti, nedostatok motivácie. Ďalej na liečbu kortikálnej myoklónie, vertiga, na profylaxiu a remisiu vazookluzívnych kríz pri kosáčikovej anémii. U detí je určený aj na liečbu dyslexie.

Oblasti a účinky pôsobenia lieku:

Vplyv na neuróny

Účinná látka zlepšuje funkcie zapojené do kognitívnych procesov, ako sú pamäť, učenie, pozornosť, vedomie. Deje sa tak bez toho, aby mal piracetam sedatívny alebo psychostimulačný účinok. Obnovuje kognitívne schopnosti po rôznych mozgových poškodeniach, chráni pred zmenami mozgovej funkcie a výkonu vyvolanými hypoxiou.

Hemoreologické účinky

Účinky na vaskulárny systém, konkrétne pôsobenie na krvné doštičky, červené krvinky a cievne steny, spočívajú v zvyšovaní deformability erytrocytov a znížení agregácie krvných doštičiek, adhézie erytrocytov na cievne steny a kapilárnych vazospazmov. U pacientov s kosáčikovou anémiou znižuje viskozitu krvi a bráni tvorbe zhlukov tvaru mincí v stĺpoch.

Účinky na koagulačné faktory

Podľa dostupných štúdií piracetam v dávke 8000 mg denne počas 6 mesiacov znižoval u pacientov s primárnym aj sekundárnym Raynaudovým fenoménom hodnoty fibrinogénu a von Willebrandových faktorov v plazme oproti hodnotám pred liečbou o 30 % až 40 %, tiež znižoval viskozitu plazmy a predlžoval čas krvácania.

Nežiaduce a vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky môže, tak ako všetky lieky, spôsobovať aj Lucetam 1200 mg. Neprejavia sa však u každého. Aby ste im predišli čo najviac, neužívajte viac tabliet ako povoľuje maximálna denná dávka.

Doposiaľ boli hlásené tieto nežiaduce účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • nervozita
 • zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby
 • zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 ľudí):

 • depresia
 • spavosť
 • slabosť

Účinky, ktorých frekvencia sa nedá odhadnúť:

 • poruchy krvácania
 • anafylaktoidná reakcia
 • chorobný nepokoj, úzkosť
 • zmätenosť, halucinácie
 • porucha koordinácie pohybov
 • bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť
 • dermatitída, svrbenie

Kontraindikácie a možné interakcie

Ak ste alergickí na piracetam alebo ktorúkoľvek zložku lieku, neužívajte ho. Rovnako urobte aj vtedy, ak máte krvácanie do mozgu, konečné štádium ochorenia obličiek, vzácne dedičné ochorenie mozgu s názvom Huntingtonova chorea.

Venujte pozornosť aj ďalším upozorneniam:

 • liečivo piracetam sa má v tehotenstve užívať iba v nevyhnutných prípadoch, počas dojčenia sa užívať nesmie, pretože sa vylučuje do materského mlieka
 • súbežné užívanie antikolaguancií môže viesť k zosilneniu účinku lieku Lucetam, preto sa pri ich užívaní, ako aj pri kombinácii ďalších liekov poraďte so svojím lekárom
 • vzhľadom na spozorované nežiaduce účinky lieku nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 • konzultujte užívanie s lekárom, ak máte poruchu zrážavosti krvi, žalúdočné a dvanástnikové vredy, prekonali ste mŕtvicu, musíte absolvovať operáciu

Balenie a cena

Výrobca má registrovaných niekoľko veľkostných balení lieku, konkrétne v množstve 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alebo 120 kusov tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky. V súčasnosti sa u nás predáva iba balenie s počtom 60 filmom obalených tabliet.

Porovnanie cien podľa niektorých lekární:

 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti

Vzhľadom na odlišné dávkovanie pri jednotlivých funkčných poruchách mozgu môže a nemusí ísť o postačujúce množstvo na stanovenú liečbu. Je však pravdepodobné, že budete musieť kúpiť viac ako jedno balenie. Cena je k pomeru kvantity prijateľná.

Kde kúpiť

Lucetam 1200 mg je liekom, ktorý je vydávaný bez receptu, ale kúpite ho iba v lekárňach. Môžete tak urobiť v kamenných aj internetových. Druhé zmienené prinášajú v porovnaní s kamennými niekoľko výhod. Tou najhlavnejšou je nižšia cena, plusom je prehľad o naskladnení vybraného lieku.

Pri nákupe dokážete ušetriť nielen financie, ale i čas a energiu. Všetko vybavíte jednoducho a rýchlo, pokojne aj z pohodlia obývačky či akéhokoľvek miesta, kde je pripojenie na internet a vhodné zariadenie v podobe smartfónu alebo počítača.

Online objednávka, doprava a doručenie

Nakúpte v zákazníkmi overených lekárňach, buďte si istí bezproblémovým nákupom aj doručením. Nemusíte sa obávať, ak s objednávaním cez internet nemáte žiadne skúsenosti. Celý proces je nadstavený tak, aby ho zvládol naozaj každý. Stačí sa riadiť online pokynmi.

Postup objednávky je nasledovný:

 • Vložíte balenie lieku do online košíka
 • Vyberiete si spôsob platby a zvolíte typ dopravy
 • Zadáte svoje osobné údaje a adresu doručenia
 • Objednávku skontrolujete a potom odošlete

Platiť môžete vopred alebo pri prebratí zásielky. Platbu vopred zrealizujete bankovým prevodom, prípadne platobnou kartou cez internet. Pri dobierke môžete u vybraných kuriérskych spoločností taktiež zaplatiť kartou. Doručenie býva štandardne do 24 až 48 hodín od objednávky. Závisí to aj od času, kedy objednávku lieku uskutočníte.

Lucetam 1200 mg

 • Vplyv na neuróny
 • Hemoreologické účinky
 • Účinky na koagulačné faktory

Najčastejšie otázky

Vyskytli sa u vás alebo vo vašej rodine problémy, ktoré priamo súvisia s indikáciou lieku Lucetam 1200 mg, a preto chcete o ňom vedieť viac? Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o užívaní v praxi, máme pre vás niekoľko odpovedí na otázky, ktoré sa opakovane vyskytli v internetových diskusiách a fórach.

Toto sú tie najčastejšie:

Pomáha Lucetam aj na učenie?

Tento liek je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí trpia poruchami mozgovej činnosti. Pozitívne totiž ovplyvňuje učenie a pamäť. Hoci je v príbalovom letáku uvedené, že tak robí aj u zdravých osôb, lekári všeobecne zastávajú názor, že pokiaľ je človek zdravý a uvedenými problémami netrpí, mal by sa liekom radšej vyhnúť.

Je vhodný aj na rozvoj reči u detí?

Ak plánujete podávať liek deťom, urobte tak iba po konzultácii s lekárom. Pediatrická populácia väčšinou užíva Lucetam s menším množstvom účinnej látky v tablete. Fórum s touto tematikou uviedlo pozitívne aj negatívne skúsenosti. Ak sa aj reč a kognitívne funkcie zlepšili, u niektorých detí bolo pozorované zhoršené spoločenské správanie a nervozita.

Kedy by sa mali dostaviť prvé účinky tabliet?

Nástup účinkov je individuálny a odvíja sa od samotnej liečby. Keďže liek je určený na viaceré zdravotné komplikácie súvisiace s funkčnými poruchami mozgu, dĺžka liečby je rôzna, rovnako tak aj dostavenie sa očakávaných výsledkov. V priemere sa prvé účinky prejavia po 4 týždňoch. Závisí to však aj od vekovej hranice pacienta a podobne.

Ovplyvní alkohol užívanie lieku?

Súčasné podávanie alkoholu a Lucetamu nemalo žiadny vplyv na hladinu piracetamu a nezmenila sa ani hladina alkoholu pri perorálnom podaní 1,6 g piracetamu. Táto informácia sa nachádza v príbalovom letáku. Ďalšie zdroje na internete sa však s týmto tvrdením nie vždy zhodujú a neodporúčajú s alkoholom kombinovať lieky ovplyvňujúce mozgové funkcie.

Skúsenosti s tabletkami

Zákazníci, ktorý liek hodnotili prostredníctvom internetových lekární preukázali takmer maximálnu spokojnosť. Celkovo prevažujú pozitívne recenzie nad negatívnymi aj v internetových diskusiách. Podľa slov užívateľov sa výsledky preukázali v podobe lepšej pamäti, výdrži učenia, liek bol účinný pri liečbe u detí i starších osôb.

Objavili sa tiež skúsenosti, ktoré liek pochvaľovali najmä v stresovom období skúšok na vysokej škole, kedy predstavoval akési palivo pre mozog a jeho fungovanie. U niektorých sa však vyskytli negatívne účinky, ako napríklad ospalosť a únava, čo na celý proces učenia a zlepšenia jednotlivých funkcií mozgu malo nepriaznivý vplyv.

Lucetam 1200 mg

 • Vplyv na neuróny
 • Hemoreologické účinky
 • Účinky na koagulačné faktory

Nielen mladiství, ale tiež ľudia, ktorých práca si vyžaduje veľkú mentálnu námahu čoraz častejšie siahajú po nootropikách, akým je aj Lucetam. Ako však viacerí z nich podotkli, nie u každého sa dostavia účinky ako výborný dlhodobý psychický výkon a lepšia kreativita. Ak ide o pacientov, liek si vraj svoj účel splní. U zdravých ľudí je to však otázne.

Zhodnotenie

Liečivo piracetam zlepšuje prietok krvi v mozgu a prispieva k využitiu glukózy, ktorá je zdrojom energie pre mozog. Pomáha preto ľuďom, ktorí majú poškodené kognitívne funkcie, no jeho účinky sa viackrát potvrdili aj v rámci prevencie úpadku týchto funkcií.

Výhody lieku z nášho pohľadu:

 • širšie spektrum účinkov         
 • možnosť užívania aj u detí a mladistvých
 • pomerne dobrá znášanlivosť
 • dostupnosť bez lekárskeho predpisu

Aj keď sa Lucetam 1200 mg znáša u pacientov dobre, jeho užívanie je obmedzené značným počtom kontraindikácií. Jeho nevýhodou je, že možné vedľajšie účinky sú niekedy opakom očakávaných účinkov. To je väčšinou dôsledkom užívania tabliet u zdravých ľudí.

Voľne predajné lieky s obsahom piracetamu sú stále viac vyhľadávané, a to nielen u starších ľudí alebo osôb s poruchami učenia či pamäti. Pomôžu aj v prípade závratov, ktorých príčina nie je psychického pôvodu, ako aj pri málokrvnosti a mimovoľných zášklboch jednotlivých svalov. Vzhľadom na dĺžku liečby a ušetrenie peňazí je lepšie objednať si ich online.

Lucetam 1200 mg

 • Vplyv na neuróny
 • Hemoreologické účinky
 • Účinky na koagulačné faktory

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.30

53 Hodnotení