O nás

Pre väčšinu ľudí je zdravie na prvom mieste. Želajú si ho navzájom, prajú ho svojim známym a snažia sa, aby oni sami boli zdraví čo najdlhšie. Práve pre týchto ľudí je určený aj internetový magazín Životospráva.sk, ktorý sa zameriava na témy spojené so zdravím, životným štýlom a životosprávou.

O zdraví a pre zdravie

Nevyhnutným predpokladom zdravého života je mať dostatok informácií týkajúcich sa tejto témy. Práve ich hľadanie, overovanie, porovnávanie a zverejňovanie je cieľom online magazínu Životospráva.sk.

Portál prináša nielen informácie či rady na všeobecné témy, ale cieli aj na odbornejšie otázky a snaží sa hľadať odpovede, ktoré môžu zvýšiť informačný rozhľad čitateľov. Len na základe relevantných vstupných informácií je možné uskutočniť správne rozhodnutia týkajúce sa zdravého života, stravovania, životosprávy či podpory zdravia.

Nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého života aj rozličné lieky, liečivá, doplnky výživy a iné prípravky, súčasťou obsahu portálu sú aj informácie tohto druhu. Recenzie prostriedkov a produktov podporujúcich zdravie vychádzajú z praktických skúseností.

Overené informácie

Informácie zverejnené na portály Životospráva.sk pochádzajú z verejnej dostupných zdrojov. Všetky informácie sú pred publikovaním preverované, nie je však možné na 100 % zaručiť ich správnosť z hľadiska odbornej úrovne.

V prípade všeobecných článkov vychádza redakcia z publikovaných a známych skutočností, ku ktorým môže pripojiť svoje subjektívne skúsenosti. V prípade recenzií a informácií týkajúcich sa liečiv, doplnkov výživy a iných produktov sa vychádza z informácií od výrobcu, informácii zverejnených v príbalovom letáku a údajov z internetových lekární.

Verejná diskusia a výmena názorov

Súčasťou obsahu magazínu Životospráva.sk je aj výmena názorov v podobe komentárov a diskusných príspevkov. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za pravdivosť ich obsahu a názory prezentované v diskusii neodrážajú stanovisko redakcie.

Verejná diskusia je ale pre rozširovanie obzorov, výmenu skúseností a získavanie nových poznatkov nevyhnutný. Portál do tejto diskusie nezasahuje, s výnimkou zjavne nepravdivých tvrdení. Zachovanie objektivity je rovnakou prioritou, ako aj zachovanie čo najväčšej miery slobody a priestoru pre verejné zdieľanie názorov.

V prípade vulgárnych, manipulatívnych alebo inak nevhodných komentárov si prevádzkovať magazínu vyhradzuje právo na ich vymazanie. Cieľom portálu je umožniť relevantnú diskusiu a výmenu skúseností, ktoré budú prospešné pre celú verejnosť.

Odporúčania a záverečné vyhlásenie

Celý obsah internetového portálu Životospráva.sk má len informačný účel. Všetky informácie prezentované v magazíne pochádzajú z verejne dostupných zdrojov. Informácie nie sú náhradou za odborné vyšetrenie a lekársku pomoc, rovnako tak nenahrádzajú liečbu.

Zdravie je individuálnou záležitosťou a preto môže diagnózu, posúdenie stavu a odporučenie riešenia či liečby stanoviť iba lekár. Návšteva lekára je nevyhnutná vždy, keď sa u vás prejavia príznaky a symptómy akéhokoľvek vážnejšieho ochorenia či problému. Neodmietajte lekársku pomoc a ani odborníkom stanovený postup liečby.

Obsah recenzií prípravkov a prostriedkov na podporu zdravia nenahrádza informácie uvedené v príbalovom letáku a ani odporúčania lekára súvisiace s daným produktom. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu, liekov, doplnkov výživy či iné otázky odborného charakteru, vždy sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za odbornú úroveň tu zverejnených informácií a ani za aplikovanie prípadných rád či tipov zverejnených v magazíne.