Solvolan: Sirup a liek na zmiernenie kašľa, vykašliavanie a znižovanie tvorby hlienu

Solvolan: Sirup a liek na zmiernenie kašľa, vykašliavanie a znižovanie tvorby hlienu
 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti
 • Odborná pomoc
 • Doprava zadarmo nad 30 €
 • Cena dopravy kurierom od 2,99 €

V prípade akútnych i chronických chorôb dýchacích ciest spojených so zvýšenou tvorbou hlienu v prieduškách vám pomôže liek Solvolan. Ide o sirup so sladkou príchuťou, ktorý uľahčuje vykašliavanie, pomôže pri sťaženom dýchaní a zároveň tlmí kašľací reflex. Okrem toho pomáha zvyšovať odolnosť voči infekciám dýchacích ciest.

Solvolan vo forme sirupu je vhodný pre dospelých, ale i pre najmenšie deti. Viac o presnom dávkovaní, o zložení a vysvetlenie toho, ako liek zaberá, ako aj skúsenosti iných užívateľov tohto voľne predajného lieku, vám ponúka naša komplexná recenzia.

Výrobca a pôvod

Sirup Solvolan je liekom slovinskej farmaceutickej spoločnosti Krka, ktorá vyrába a dodáva generiká s pridanou hodnotou, ktoré sú predávané pod ich vlastnými názvami. Ponúka lieky na predpis aj bez predpisu, ale ich oblasťou sú tiež veterinárne lieky.

Spoločnosť má vyše 60 rokov skúseností vo výrobe generických liekov. Účinné látky v nich sú rovnaké ako v originálnych liekoch, ktorým exspirovala patentová ochrana, avšak vyrábané sú s pomocou najmodernejších technológií. Krka dnes svoje produkty dodáva do viac ako 70 krajín sveta a pobočku má aj na Slovensku.

Zloženie, účinné látky a vzhľad sirupu

Sirup Solvolan sa radí do farmakoterapeutickej skupiny expektoranciá a mukolytiká. Je tomu tak kvôli zloženiu, kde účinnou látkou je ambroxol vo forme ambroxoliumchloridu. Táto látka má na svedomí uvoľňovanie hlienu a podporu vykašliavania.

Pozrime sa podrobne na mechanizmus účinku tejto kľúčovej zložky:

 • Ambroxoliumchlorid: Je to substituovaný benzylamín, ktorý je metabolitom pôvodnej látky bromhexínu. Mechanizmus jeho účinku nie je dosiaľ dostatočne objasnený, no jeho sekrétolytické a sekrétomotorické účinky boli preukázané v mnohých štúdiách. V tých predklinických sa ukázalo, že zvyšuje tvorbu serózneho bronchiálneho sekrétu.

Pohyb hlienu potom dosahuje znížením viskozity a aktiváciou riasinkového epitelu. Navodzuje aj aktiváciu surfaktantového systému priamym pôsobením na pneumocyty typu II alveol a Clara bunky v oblasti malých dýchacích ciest. Zlepšuje tiež aktivitu epiteliárnych cílii.

Ambroxoliumchlorid teda znižuje adhezivitu a zlepšuje transport hlienu a alveolárno bronchiálny klírens. Výsledkom je ľahšia expektorácia, potlačený kašľací reflex, zníženie dusivého pocitu, zlepšenie pľúcnych funkcií a tiež zvýšená odolnosť voči respiračným infekciám.

Účinok po podaní lieku s touto účinnou zložkou sa dá pozorovať už po 30 minútach a trvá od 6 do 12 hodín podľa veľkosti dávky. Maximálny klinický účinok bol zaznamenaný po trojdňovej liečbe. V 1 ml sirupu sa nachádza 3 mg ambroxoliumchloridu, čo zodpovedá 2,74 mg ambroxolu.

 • Ďalšie doplnkové zložky: Je dôležité si kvôli možným alergiám všimnúť aj ostatné zložky použité v tomto lieku. Sú to zväčša sladidlá, zvýrazňovače chuti a konzervanty, konkrétne ide o sorbitol (E420), benzoan sodný (E211), glycerol (E422), nátriumcyklamát, monohydrát kyseliny citrónovej, malinovú príchuť (etanol) a čistenú vodu.

Dávkovanie a užívanie sirupu

Sirup užívajte presne podľa inštrukcií od lekára alebo lekárnika, prípadne podľa dávkovacej schémy. Na presné odmeranie objemu sirupu použite umelohmotnú odmernú lyžicu, ktorá je súčasťou balenia lieku a umožňuje odmeranie jednej celej dávky, aj polovičnej dávky.

Ak máte dojem, že liek účinkuje príliš silno, alebo príliš slabo, prípadne neúčinkuje podľa očakávaní, poraďte sa o tom so svojím lekárom. Taktiež ak ste neúmyselne užili, prípadne podali svojmu dieťaťu vyššiu dávku ako ste mali, bezodkladne informujte lekára. V prípade, že zabudnete užiť dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte v bežnom dávkovaní.

Uchovanie a skladovanie sirupu

Čo sa týka pravidiel na skladovanie lieku, tie nie sú ničím výnimočné a základnou radou je uchovávať liek v pôvodnom obale. Ponechajte ho teda v originálnej fľaštičke, ktorú po každom užití lieku dobre zatvoríte uzáverom a schováte do škatuľky.

Ďalšie všeobecne známe opatrenia sú:

 • skladovať sirup mimo dohľadu a dosahu detí
 • skladovať ho pri teplote neprevyšujúcej 25°C, teda klasicky pri izbovej teplote
 • fľaštičku držte v škatuľke na ochranu pred svetlom
 • po dátume exspirácie sirup neužívajte a vráťte ho v lekárni, nevyhadzujte ho

Solvolan

 • Akútne respiračné ochorenia spojené s hlienom
 • Chronické ochorenia dýchacích ciest
 • Na zlepšenie vykašliavania po predoperačných a pooperačných vyšetreniach

Účinky, indikácie a použitie sirupu

Solvolan vďaka účinnej zložke ambroxolinumchloridu pôsobí vo viacerých smeroch pri akútnych aj chronických ochoreniach dýchacích ciest, spojených s tvorbou väzkého hlienu. Liek zvyšuje sekréciu hlienu a upravuje jeho viskozitu.

Vysvetlíme si, kedy a ako presne pôsobí Solvolan:

Akútne respiračné ochorenia spojené s hlienom

Medzi akútne ochorenia patria zápal hrtana, čiže laryngitída, zápal priedušnice či priedušiek, aj akútna sínusitída. Dochádza k zápalu slizníc, ktoré reagujú opuchom a tvorbou hlienu. Ten je pevne uchytený na slizniciach a telo sa ho ťažko zbavuje. Solvolan v krátkom čase po užití mení jeho konzistenciu a skvapalňuje ho, čím uľahčí vykašliavanie.

Chronické ochorenia dýchacích ciest

Chronické ochorenia sú napríklad zápaly priedušiek, priedušnice a hrtana, astma bronchiale, bronchiolitída, emfyzém, či bronchiektázie. Podobne ako je tomu u akútnych ochorení, aj pri chronických pomáha sirup uvoľniť hlien, uľahčuje dýchanie, potláča aj kašľací reflex, a v neposlednom rade zvyšuje odolnosť voči infekciám dýchacích ciest.

Na zlepšenie vykašliavania po predoperačných a pooperačných vyšetreniach

Tento liek poslúži aj pri liečbe predoperačných a pooperačných stavov, kedy dochádza k zvýšenej tvorbe väzkého hlienu. Príkladom je bronchoskopické vyšetrenie, kedy je nutné zaviesť cez nosohltan, alebo hrtan, optický prístroj na vyšetrenie slizníc a odber vzoriek. Počas takéhoto zákroku dochádza k znecitliveniu, následne aj podráždeniu daných oblastí.

Nežiaduce a vedľajšie účinky sirupu

Tak ako pri väčšine liekov, ani u Solvolan sirupu nemožno vylúčiť výskyt nežiaducich účinkov. Tie sa ale nemusia prejaviť u každého. Ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa niektoré z nich vyskytnú, radšej prerušte užívanie a poraďte sa o tom s lekárom.

Toto je zoznam najčastejších nežiaducich účinkov, ako ich uvádza príbalový leták:

Medzi časté (môžu sa vyskytovať u menej ako 1 z 10 osôb) účinky patria:

 • zmena chuti, znížená citlivosť v hltane a v ústach
 • nevoľnosť, bolesť hlavy

Medzi menej časte (vyskytujú sa u menej než 1 zo 100 osôb) účinky patria:

Medzi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb) účinky patria:

 • tečúci nos, slinenie
 • vyrážka, žihľavka
 • zápcha, problémy pri močení

Kontraindikácie a možné interakcie sirupu

Pri užívaní sa ešte môže zriedkavo vyskytovať únava, prípadne reakcie z precitlivelosti, vrátane anaflaktického šoku. Práve na tieto reakcie si dávajte pozor, pretože existujú situácie, kedy by ste Solvolan ani nemali začať užívať.

Ide o kontraindikácie a interakcie lieku v určitých konkrétnych prípadoch:

 • neužívajte tento liek, ak ste alergický na ambroxolinumchlorid, prípadne na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
 • ak máte závažnú poruchu funkcie pečene alebo obličiek, prípadne ak trpíte dedičnou neznášanlivosťou niektorých cukrov
 • opatrní buďte aj ak ste zaznamenali v minulosti závažnú kožnú reakciu z precitlivenosti, takzvaný Stevensov-Johnsonov syndróm
 • o užívaní Solmolanu v tehotenstve sa poraďte so svojím lekárom, liek sa ale všeobecne nemá užívať minimálne v prvom trimestri

Balenie a cena sirupu

Sirup Solvolan sa dodáva v jednom type objemu, a to 100 ml fľaštičke s tmavohnedým sklom a plastovým uzáverom. Súčasťou balenia je ešte umelohmotná odmerná lyžica a príbalový leták, všetko v papierovej škatuľke. Výrobca neponúka iné typy balení, k dispozícii je však iná lieková forma, a to tablety.

Porovnajte si cenu sirupu Solvolan v internetových lekárňach:

 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti
 • Odborná pomoc
 • Doprava zadarmo nad 30 €
 • Cena dopravy kurierom od 2,99 €

Odmerná lyžica je určená na polovičnú dávku 5 ml, alebo celú dávku 10 ml sirupu. Liečba sirupom obvykle trvá 7 až 10 dní a pri odporúčanom dávkovaní hlavne u dospelých toto balenie nemusí postačovať, preto nie je zlé zaobstarať si naraz dve balenia.

Kde kúpiť sirup

Výhodou Solvolan sirupu je samozrejme jeho dobrá dostupnosť, nakoľko tento liek je síce oficiálne registrovaný, ale zaradený medzi voľne dostupné lieky. Znamená to, že na jeho zakúpenie nepotrebujete predpis od lekára. Napriek tomu odporúčame samozrejme nepodceňovať príznaky svojho ochorenia a nechať sa vyšetriť.

Ak už ste si istí, že chcete Solvolan sirup kúpiť do svojej lekárničky, stačí zájsť do bežnej lekárne. Môže sa však stať, že v blízkych lekárňach ho nebudú mať, preto najlepším spôsobom je zakúpiť si takýto liek v online lekárni.

Solvolan

 • Akútne respiračné ochorenia spojené s hlienom
 • Chronické ochorenia dýchacích ciest
 • Na zlepšenie vykašliavania po predoperačných a pooperačných vyšetreniach

Online objednávka, doprava a doručenie

Takéto kvalitné online lekárne, akou je aj [lekaren], majú však omnoho viac výhod. V prvom rade je to jednoduchý proces objednávania, pretože webové stránky sú prehľadné, informujú o celom postupe a poradí si s nimi aj úplný laik.

Poďme teda spoločne prejsť tento jednoduchý proces objednávania:

 • Nájdete si sirup Solvolan v zozname produktov
 • Vložíte vybraný počet kusov do online košíka a prejdete na rekapituláciu objednávky
 • Zvolíte si typ dopravy a spôsob platby
 • Vyplníte doručovaciu adresu a kontaktné údaje, následne odošlete

Väčšie online lekárne ponúkajú bohatý výber typov dopravy, takže okrem doručenia priamo k vašim dverám si môžete vybrať aj spomínané doručenie na blízku pobočku, alebo na poštu. Rovnako je to aj so spôsobmi platby, tradičnú dobierku, kedy platíte pri prevzatí, dopĺňa už pomerne štandardný spôsob platby cez platobnú bránu.

Najčastejšie otázky

Ak sa práve trápite s ochoreniami dýchacích ciest a neviete, ktorému lieku dať prednosť, možno pri rozhodnutí pomôže zodpovedanie najčastejších otázok s praxe. Zhrnuli sme ich pre vás spolu so skúsenosťami z internetových diskusií, kde sa vyjadrujú užívatelia, ktorí už tento liek vyskúšali.

Najčastejšie otázky z praktického používania Solvolan sirupu sú tieto:

Musím sirup užívať samotný, alebo je možné ho zmiešať s inou tekutinou?

Môžete ho užívať a podať deťom aj samotný, alebo rozmiešaný v troche vody, džúsu alebo čaju. Ak ho užívate samotný, odporúča sa zapiť trochou tekutiny. Ideálne je podávať tento sirup po jedle. Zvýšte príjem tekutín, aj deťom podávajte viac tekutín počas liečby sirupom.

Ako dlho mám užívať sirup Solvolan?

Tento sirup sa odporúča užívať minimálne dokým nedôjde k zlepšeniu stavu, to znamená k citeľnému uvoľneniu hlienu, ktorý sa ľahko vykašliava. Pozor, ak k tomuto stavu nedôjde do 7 až 10 dní, je potrebné sa obrátiť na lekára.

Obsahuje tento liek alkohol?

Sirup obsahuje etanol, no iba bezvýznamné množstvo, menej než 100 mg na jednu dávku. Liek je preto napriek tomuto obsahu vhodný pre deti a nie je tiež žiadny dôkaz o vplyve na schopnosť viesť motorové vozidlo, či obsluhovať stroje.

Ako je to s užívaním počas tehotenstva alebo kojenia?

Pre tieto prípady nejestvuje dostatok údajov. V prvom trimestri tehotenstva sa sirup nemá užívať. V ďalšom období je odporúčané poradiť sa s lekárom. Keďže ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka, neodporúča sa užívať tento sirup ani počas dojčenia.

Skúsenosti so sirupom

Celkové hodnotenie sirupu Solvolan z pohľadu užívateľov sa spája hlavne s jeho priaznivou cenou a účinkom. V diskusiách rodičov bol často odporúčaný ako účinný sirup na ochorenia dýchacích ciest u detí s výskytom nepríjemného hlienu a vlhkého kašľa. Hoci recenzií na tento liek sme nenašli veľa, diskusie sa týkali väčšinou indikácií u detí.

Solvolan v sirupovej forme je primárne určený pre deti, pretože sa jednoducho užíva. Jeho chuť je vďaka použitému sladidlu a príchuti dobre akceptovaná deťmi. Jeho klinické účinky sa prejavujú zväčša do pár dní.

Solvolan

 • Akútne respiračné ochorenia spojené s hlienom
 • Chronické ochorenia dýchacích ciest
 • Na zlepšenie vykašliavania po predoperačných a pooperačných vyšetreniach

Zlepšenie stavu by malo nastať do 7 až 10 dní, ale liek je vhodný aj na chronické ochorenia, kedy sa užíva dlhšie. Jeho účinok je individuálny, podľa užívateľov, ktorí sa o ňom zmienili na internete, skutočne zaberá. Vyzdvihovaná je jeho cena, pretože oproti konkurencii s rovnakou účinnou látkou je najvýhodnejšia.

Zhodnotenie

Solvolan je produktom známej farmaceutickej spoločnosti Krka, ide o generický liek, ktorý kombinuje kvalitu a rozumnú cenu. Je určený na akútne, aj chronické ochorenia dýchacích ciest a ocenia ho aj tí, ktorí podstúpili bronchoskopické vyšetrenie s kontrastnou látkou.

Výhodami sirupu Solvolan sú:

 • liek ideálny pre deti už od útleho veku
 • má príjemnú chuť a silný účinok
 • je dostupný voľne a za príjemnú cenu
 • môže sa užívať aj ako sprievodný liek napríklad s antibiotikami

Sirup naopak nie je vhodný pre tých, ktorí sú alergickí na niektoré cukry, pretože obsahuje sorbitol. Nesmú ho užívať ani pacienti s ťažkou poruchou pečene alebo obličiek. Tehotné ženy by sa o užívaní mali poradiť s lekárom a neužívať liek minimálne v prvom trimestri.

Nevýhodou lieku pre niekoho môže byť aj balenie 100 ml, pretože väčšie výrobca neponúka. Toto sa však ľahko dá vyriešiť zakúpením naraz viacerých balení sirupu Solvolan. V online lekárňach je jeho cena ešte výhodnejšia, než v kamenných, okrem toho má takýto nákup množstvo ďalších výhod.

Solvolan

 • Akútne respiračné ochorenia spojené s hlienom
 • Chronické ochorenia dýchacích ciest
 • Na zlepšenie vykašliavania po predoperačných a pooperačných vyšetreniach

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.50

10 Hodnotení