Nootropil: Liek na podporu mozgovej činnosti, učenie sa a u detí aj na dyslexiu

Nootropil: Liek na podporu mozgovej činnosti, učenie sa a u detí aj na dyslexiu
 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti
 • Odborná pomoc
 • Doprava zadarmo nad 30 €
 • Cena dopravy kurierom od 2,99 €

Liek Nootropil bol vyvinutý na liečbu rôznorodých problémov súvisiacich s činnosťou mozgu. Jeho hlavná úloha je podpora funkcie mozgových buniek. Je určený pre zdravých ľudí, u ktorých zlepšuje pamäť a bdelosť a pomáha na učenie, ale liek sa zíde aj chorým, ktorí majú rôzne funkčné poruchy mozgu. Je vhodný na dlhodobé používanie.

Liek je určený pre dospelých, ale aj pre deti, napríklad pri liečbe dyslexie. Je to oficiálne registrovaný liek, ale nepotrebujete na neho predpis od lekára. Presné indikácie, kontraindikácie, skúsenosti používateľov s týmto liekom vám ponúka naša recenzia.

Výrobca a pôvod

Tabletky Nootropil vyvinula belgická spoločnosť UCB. Ide o jednu z popredných svetových biofarmaceutických spoločností, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Asi 27 percent svojich každoročných tržieb venuje na výskum a vývoj nových originálnych liekov.

Spoločnosť UCB sa sústredí hlavne na vývoj liekov špecializovaných na poruchy centrálneho nervového systému, imunitného systému, zápalových chorôb a alergických ochorení dýchacích ciest. Má už deväťdesiatročnú históriu a drží krok s aktuálnymi potrebami ľudí v oblasti zdravia, a to za súčasného dodržiavania ekologických prístupov.

Zloženie, účinné látky

Nootropil patrí do indikačnej skupiny takzvaných psychostimulancií, medzi nootropné liečivá a analeptiká. Toto zaradenie zodpovedá zloženiu, pretože jeho jediná účinná látka je piracetam, ktorého obsah v každej tablete je 1200 mg.

Prečítajte si informácie o tom, ako funguje hlavná zložka lieku Nootropil:

 • Piracetam: Je to cyklický derivát kyseliny gama-amino-maslovej. Pôsobí na neuróny a vaskulárny systém, ale zaujímavosťou je, že jeho účinky v bunkách a orgánoch sú veľmi nešpecifické. Viaže sa v závislosti od dávky k polárnej hlavici membránových fosfolipidov, vyvoláva obnovenie lamelárnej štruktúry membrány.

Tým zlepšuje stabilitu membrány, takže membránové a transmembránové proteíny si môžu udržať, alebo obnoviť trojrozmernú štruktúru, ktorá je nevyhnutná pre ich fungovanie. Na úrovni neurónov sa pri testovaní u zvierat aj u ľudí zlepšovali funkcie v kognitívnych procesoch, kam patrí pamäť, učenie, pozornosť a vedomie.

Pritom je jedno, či ide o zdravých jedincov, alebo po mozgových poškodeniach. Piracetam chráni a obnovuje kognitívne schopnosti zvierat aj ľudí napríklad po hypoxii, intoxikácii a elektrošokovej terapii, pred zmenami mozgovej funkcie a výkonu vyvolanými hypoxiou. Piracetam nemá sedatívny ani psychostimulačný účinok.

Pokiaľ sa jedná o účinky piracetamu na vaskulárny systém, tak boli vykonávané štúdie, ktorých výsledky preukázali pôsobenie na červené krvinky, krvné doštičky aj cievy. Tento faktor sa využíva napríklad u pacientov s kosáčikovitou anémiou alebo Raynaudovým fenoménom, teda problémami s prekrvením organizmu.

 • Ďalšie doplnkové zložky: Tableta Nootropilu sa skladá z jadra, kde sa nachádzajú doplnkové látky makrogol 6000, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy. Na povrchu je filmová vrstva, ktorá pozostáva z dvoch poťahových sústav s názvami opadry Y-1-7000 biela a  opadry OY-S-29019 bezfarebná.

Dávkovanie a užívanie

Užívajte liek presne podľa inštrukcií od svojho lekára alebo lekárnika a ak si niečím nie ste istí, overte si to u nich. Môžete sa riadiť dávkovaním uvedeným v príbalovom letáku, ale len ak vám váš lekár či lekárnik nenariadil dávkovať liek inak.

Pri liečbe myoklónie kortikálneho pôvodu začína denná dávka pre dospelých od 7,2 g, čiže 6 tabletami, a postupne sa každé štyri dni zvyšuje až po 24 g. Pri liečbe kosáčikovitej anémie je u detí od 8 rokov denná dávka 160 mg na kilogram váhy dieťaťa. Liek môže byť v prípade indikovanej kosáčikovitej anémie podávaný aj deťom od 3 rokov.

Ďalšie indikácie a dávkovanie nájdete podrobne rozpísané v príbalovom letáku. Tabletky sa užívajú celé alebo rozdelené na polovicu, zapijú sa tekutinou. Vysádzanie lieku by malo prebehnúť postupne. Ak plánujete liek vysadiť, poraďte so svojím lekárom.

Uchovanie a skladovanie

V príbalovej informácii nie sú uvedené žiadne špeciálne pokyny na uchovávanie lieku. Platí len klasická rada, uchovávať tabletky v originálnom obale a schované v škatuľke. Nevyhadzujte príbalový leták, možno ho budete ešte potrebovať.

Všeobecne sa odporúča liek skladovať podľa nasledovných pokynov:

 • tabletky uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí
 • nepoužívajte liek po dátume exspirácie
 • dátum exspirácie je na balení vyznačený po EXP a vyprší posledným dňom mesiaca
 • nespotrebovaný liek nesplachujte vo WC a nezahadzujte do koša, ale vráťte v lekárni

Nootropil

 • Na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu
 • Na liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu
 • Na liečbu vertiga a porúch rovnováhy

Účinky, indikácie a použitie

Je niekoľko situácií, v ktorých môžu tabletky Nootropil užívať zdraví ľudia, ako je zlepšenie pamäti, pozornosti a koncentrácie, napríklad pri učení. U detí sa používa pri liečbe dyslexie. Sú však aj závažnejšie ochorenia, pri ktorých liek účinkuje.

Pozrime sa na najdôležitejšie oblasti, pri ktorých pomáha liek Nootropil:

Na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu

Piracetam ako účinná látka pomáha na poruchu mozgovej činnosti, ktorá sa môže prejavovať stratou pamäti, poruchou pozornosti, alebo stratou motivácie. Symptomatická liečba znamená, že sa riešia príznaky, nie príčiny stavu.

Na liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu

Ďalším ochorením, ktoré môže Nootropil pomôcť liečiť, je kortikálna myoklónia, čo sú mimovoľné zášklby svalov nepravidelného rytmu. Postihujú svaly najčastejšie na končatinách, tvári, či na trupe a môžu byť kŕčovitého charakteru.

Na liečbu vertiga a porúch rovnováhy

Vertigo je pocit straty rovnováhy, pri ktorom môžete mať príznaky točenia hlavy či závratu. Môže sa vyskytovať samostatne, alebo ako sprievodný jav iného ochorenia. Býva následkom napríklad chorôb vnútorného ucha, vysokého krvného tlaku, či hypoglykémie.

Na liečbu a prevenciu kosáčikovitej anémie

Kosáčikovitá anémia je vážne recesívne dedičné ochorenie, ktorého príčinou je genetická mutácia buniek hemoglobínu. Tie nadobúdajú kosáčikovitý tvar, kým bežne sú okrúhle. Červené krvinky tým pádom nedokážu správne plniť funkciu doručovania živín k orgánom.

Nežiaduce a vedľajšie účinky

Aj pri užívaní Nootropilu, podobne ako mnohých iných liekov, môžete naraziť na nežiaduce účinky. Nemusia sa prejaviť u každého, no je dobré sa o nich vopred informovať. Môžu sa vyskytnúť aj reakcie, ktoré nie sú spomenuté v príbalovom letáku.

Ten uvádza tieto najčastejšie vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb) môžu byť:

 • nervozita
 • zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby, odborne hyperkinéza
 • zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

 • depresia
 • ospalosť
 • asténia, čiže telesná slabosť

Medzi účinky, ktorých častosť sa nedá odhadnúť, patria napríklad aj:

 • poruchy krvácania
 • ataxia, čiže porucha koordinácie pohybov, vertigo
 • zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, nespavosť
 • bolesti brucha, nevoľnosť, hnačky či vracanie

Kontraindikácie a možné interakcie

Hlásenie vedľajších účinkov je dôležité nielen kvôli samotnému pacientovi, ale aj kvôli pomoci zberu údajov o bezpečnosti lieku. Preto ak sa u vás vyskytne buď niektorá z uvedených, alebo aj iné reakcie, hláste to svojmu lekárovi.

Okrem toho existujú kontraindikácie lieku, na ktoré si treba dať pozor, napríklad:

 • liek neužívajte, ak o sebe viete, že máte alergiu na piracetam alebo ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku
 • ak máte krvácanie do mozgu alebo koncové štádium ochorenia obličiek, alebo máte Huntingtonovu chorobu, čo je vzácne dedičné ochorenie mozgu
 • informujte lekára, ak beriete akékoľvek iné lieky. V niektorých prípadoch môže dochádzať k vzájomnému ovplyvňovaniu liekov
 • počas tehotenstva sa má liek užívať iba ak je to naozaj nevyhnutné. Vzhľadom k tomu, že sa piracetam vylučuje do materského mlieka, nemal by sa užívať ani počas laktácie

Balenie a cena

Tablety sú balené v hliníkovo-plastových liekových blistroch a balené v škatuľke s označením značky, spolu s príbalovým letákom. Najčastejšie predávané balenie liekov je 60 kusové. Výrobca uvádza ďalšie veľkosti balení, a to 20 kusov a 100 kusov tabliet. Podľa ponuky lekární je ale dostupné len spomínané 60 kusové balenie.

Cena tohto balenia sa môže v jednotlivých lekárňach mierne líšiť:

 • Overení predajcovia
 • Najnižšie ceny na trhu
 • Sledovanie dostupnosti
 • Odborná pomoc
 • Doprava zadarmo nad 30 €
 • Cena dopravy kurierom od 2,99 €

Nootropil je liek určený na dlhšie používanie a pri vážnejších ochoreniach sa vyžadujú väčšie dávky, čo znamená, že balenie 60 tabliet sa môže minúť rýchlo. V prípade, že ho plánujete užívať niekoľko mesiacov, odporúčame zakúpiť viacero týchto balení naraz.

Kde kúpiť

Ide o liek, ktorý je voľne dostupný, teda vám ho vydajú bez predpisu od lekára. Napriek tomu sa o jeho dávkovaní a liečbe odporúčame poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Ak už viete, že liek budete užívať, stačí si poň zájsť do ktorejkoľvek lekárne. Je ale ťažké vopred určiť, v ktorej z nich bude dostupný.

Preto ideálnym spôsobom, ako si liek zaobstarať, je nákup na online lekárni. Ide o jednoduchý a rýchly spôsob, hlavne ak si vyberiete overenú online lekáreň.

Online objednávka, doprava a doručenie

Ak vás láka kúpa lieku cez internet, no ešte ste to nikdy nevyskúšali, máme pre vás krátky manuál, ako postupovať. Pri nákupe v online lekárni si môžete vybrať spôsob platby, okrem tradičného spôsobu na dobierku sa dá platiť okamžite kartou.

Funguje to celkom jednoducho:

 • Liek si cez vyhľadávač nájdete v ponuke a vložíte ho do košíka
 • Prejdete do košíka a vyberiete si spôsob platby a dopravu
 • Vo formulári vyplníte doručovaciu adresu a kontaktné údaje
 • Napokon objednávku ešte raz skontrolujete a odošlete

Pred objednávkou si môžete pozrieť stav tovaru na sklade, ako aj plánovaný deň doručenia. Najjednoduchšie je to pri liekoch, ktoré sú skladom, tie vám overené lekárne doručia v ideálnom prípade už do 24 hodín. Ak ide o lekáreň, ktorá má kamenné pobočky, je možné nechať si liek doručiť aj na pobočku, ktorú máte blízko vášho bydliska.

Nootropil

 • Na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu
 • Na liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu
 • Na liečbu vertiga a porúch rovnováhy

Najčastejšie otázky

Nootropil sú tabletky na podporu mozgovej činnosti a hoci sme vám o nich poskytli doteraz množstvo informácií, najcennejšie sú skúsenosti užívateľov. V diskusiách a fórach sa o lieku Nootropil nájde množstvo skúseností a tiež odpovede na otázky, ktoré možno bežia hlavou aj vám.

Zhrnuli sme niektoré z týchto skúseností užívateľov:

Pomôže mi pri učení sa na skúšku?

Hoci Nootropil podľa skúsenosti skutočne funguje na zlepšenie pamäti, koncentrácie a pozornosti, nemusí mať okamžitý účinok. Liek je skôr určený na dlhodobejšie používanie a pri symptómoch chorôb.

Môžem liek nasadiť svojmu dieťaťu, ktoré má poruchy pozornosti?

Všeobecne odporúčame sa o liečbe Nootropilom vopred poradiť s lekárom. A v prípade detí dvojnásobne. Hoci je liek voľne dostupný, má sa v prípade detí používať na liečbu dyslexie, ktorú diagnostikuje najlepšie lekár. V prípade kosáčikovitej anémie platí to isté.

Ako dlho môžem užívať ?

Liek by ste bez porady s lekárom nemali užívať dlhšie než 8 týždňov. Ak sa stav nezlepší do 4 týždňov, prípadne ak sa zhorší, alebo zaznamenáte vedľajšie účinky, mali by ste sa tiež poradiť s lekárom. Aj vysadenie lieku by malo prebiehať postupne, nie zo dňa na deň.

Môžem pri užívaní šoférovať?

Výrobca odporúča zvýšenú opatrnosť. Mali by ste sa najprv pozorovať, aké účinky na vás liek má. Vzhľadom k uvádzaným vedľajším účinkom sa nedá vylúčiť, že liek bude ovplyvňovať schopnosť šoférovať.

Skúsenosti s tabletkami

Skúsenosti užívateľov s liekom Nootropil sú rôzne. Účinok lieku je nesporný, pokiaľ ide o zlepšenie funkcie mozgu u ľudí, ktorí nemajú symptómy chorôb. Liek má však aj vedľajšie účinky a preto stále prízvukujeme, že je vhodné sa o liečbe poradiť vopred s lekárom alebo lekárnikom.

Liek vyskúšali aj rodičia detí s rozličnými symptómami, týkajúcimi sa mozgovej činnosti. Išlo o problémy s rečou alebo narušenú schopnosť sústrediť sa, či krátku pamäť u detí. V spomínaných prípadoch ale išlo o užívanie lieku po porade s lekármi.

Nootropil

 • Na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu
 • Na liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu
 • Na liečbu vertiga a porúch rovnováhy

Väčšia časť ľudí, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti, hodnotí účinok lieku pozitívne. V niektorých prípadoch ľudia hodnotili, že liek nemal žiadne účinky. Vzhľadom k tomu, že je zaradený medzi voľnopredajné, prešiel dostatočným množstvom štúdií. Ide teda o bezpečný liek.

Zhodnotenie

Nootropil je preferovaný hlavne kvôli svojmu zloženiu, kde hlavnou účinnou látkou je piracetam. Ten účinkuje tak v prípadoch krátkodobých porúch mozgovej činnosti, ako aj pri symptómoch iných vážnejších ochorení.

Medzi užívateľmi sú spomínané nasledujúce výhody:

 • za normálnych okolností nemá sedatívne účinky
 • je voľne dostupný bez predpisu a návštevy u lekára
 • liek je bezpečný aj pre malé deti
 • primeraná cena

Nevýhodou môže byť to, že liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva alebo laktácie. V prípade tehotenstva by sa mal brať len ak je to naozaj nevyhnutné, počas kojenia by sa nemal brať vôbec, keďže piracetam sa vylučuje do materského mlieka. Výrobca odporúča v tomto období liek neužívať, alebo ak je to nevyhnutné, tak prerušiť kojenie.

Keďže Nootropil je voľne predajný liek, nepotrebujete na neho predpis a nemusíte tak navštíviť klasickú lekáreň. V online lekárňach je liek bežne dostupný a nákupom cez internet môžete v niektorých prípadoch využiť aj nižšiu cenu, alebo rôzne akcie.

Nootropil

 • Na symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu
 • Na liečbu myoklónie kortikálneho pôvodu
 • Na liečbu vertiga a porúch rovnováhy

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.50

2 Hodnotení