Depresia

Podrobnejšie o téme

Depresia">

Nadmerný smútok nie je to isté, ako depresia, hoci veľa ľudí si to v praxi môže jednoducho zameniť. Z lekárskeho pohľadu je depresia vážnym ochorením, ktoré má svoje prejavy a príčiny, či už ide o ľahšiu alebo ťažkú depresiu a s ňou spojenú úzkosť.

Osobitné špecifiká má depresia v puberte a u teenagerov, rovnako aj depresia v tehotenstve.  Smútok z práce, po rozchode alebo po nejakej životnej udalosti je prirodzený, no nemusí byť automaticky aj depresiou. S ich rozoznaním vám môže pomôcť test a vyšetrenie u lekára. Pozreli sme sa, aká je prvá pomoc, prečo zabudnúť na alkohol a čo liečba.

Čo je depresia, kedy môže nastať u dospelých a u detí a aké má príznaky

Hoci pojem depresia má dnes až príliš všeobecný význam a býva používaný nadmerne, skutočná depresia je naozaj závažný stav, ktorý by nemal zostať nepovšimnutý. Môže totiž viesť k sebapoškodzovaniu a výrazne mení osobnosť a správanie človeka.

Psychiatria definuje depresiu ako závažnú duševnú afektívnu poruchu, ktorá má vplyv na myslenie, spánok, osobnosť, správanie, smútok aj sebavnímanie

Počas depresie dochádza k nadmernému a dlhodobému smútku, strate záujmu o seba aj okolie, podráždenosti, vnútornému napätiu a zníženiu sebavedomia

V prípade tých najťažších foriem môže prísť k sebapoškodeniu

Medzi časté príznaky patria celkový pesimizmus, pocity zlyhania, pocity viny, dostaviť sa môže aj nenávisť voči sebe, sebaobviňovanie, plačlivosť, nerozhodnosť, zanedbávanie svojho zovňajšku a zmena telesnej hmotnosti, spomalenosť pri rôznych činnostiach, pocit vyčerpania a únavy, strata chuti do jedla a depresia vplýva na pokles záujmu o sex.

Ak ide o najčastejšie príčiny, kedy nastáva, patria sem:

 • jednorazové komplikované životné situácie, napríklad úmrtie blízkeho človeka, rozpad a koniec vzťahu alebo závažné ekonomické krízové situácie
 • depresiou sa môžu končiť aj dlhodobé ťažké situácie osobného alebo pracovného typu, ktoré vytvárajú stres a napätie a človeku sa ich nedarí riešiť
 • k externým príčinám, ktoré je možné len ťažko ovplyvniť, patria tehotenstvo, pôrod, klimaktérium alebo užívanie toxických látok s vplyvom na psychiku
 • svoju úlohu vo vzniku depresie môžu zohrať aj nejaké ochorenie alebo poškodenie centrálneho nervového systému či poškodenie mozgu úrazom

Ako najlepšie zmierniť depresiu a jej príznaky

Depresia, či už ľahšia alebo ťažšia forma, jednoznačne patria do rúk lekára. Okrem toho však viete spraviť aj v rámci bežných režimových opatrení niektoré zmeny, ktoré povedú k jej zmierneniu a k zlepšeniu príznakov. Pôjde o podporu lekárskej liečby.

Zamerať sa viete najmä na tieto prostriedky a možnosti:

Vyhýbajte sa negatívnym podnetom: Prvé, čo musíte v prípade zmiernenia depresie spraviť, je vyhýbať sa negatívnym podnetom, myšlienkam, situáciám a ľuďom. Eliminujte zo svojho života všetky tie vplyvy, ktoré by mohli akokoľvek zhoršiť vašu depresiu a smútok. Neznamená to popierať skutočnosť, iba sa ňou nenechať ovplyvniť.

Udržiavajte sociálny kontakt: Dôležité je v prípade depresie a depresívnych stavov nebyť sám, ale snažiť sa udržiavať sociálny kontakt. Nezanevrite na svojich priateľov a ostaňte s nimi v spojení, snažte sa tráviť s nimi viac aj osobného času. Ak sa dá, nájdite si spomedzi rodiny či priateľov dôverníka a snažte sa s ním pravidelne rozprávať.

Venujte sa hobby aj dlhodobým cieľom: Svoju myseľ treba zamestnať cieľavedomými aj relaxačnými aktivitami. Doprajte si nejaké príjemné zážitky, skúste nejaké záujmy a krúžky, počúvajte príjemnú hudbu alebo si pozrite dobrý film. Snažte sa tiež robiť si nejaké plány spojené s dlhodobými cieľmi, ktoré vám dajú zmysel pre každý deň.

Zlepšenie životného štýlu: Viac pohybu a fyzickej aktivity, ale aj viac odpočinku počas dňa, čo pomôže uvoľniť stres, napätie a nervozitu. To sú základné zlepšenia životného štýlu, ktoré vám pomôžu zmierniť niektoré depresívne príznaky. Dôležité je mať aj dostatok spánku a samozrejme sa vyhýbať alkoholu, fajčeniu a  omamným látkam.

Zmeny jedálnička: Zaujímavosťou, ktorá ale naozaj funguje, je využitie stravovania a jedál na zlepšenie psychickej vitality a zmiernenie príznakov depresie. Skúste do svojho jedálnička zaradiť orechy, ryby, jogurty, čučoriedky, banány, špenát, šošovicu a korenie. Podporíte nimi nervovú sústavu, fungovanie a prekrvenie mozgu a zvýšite energiu.

Pitný režim: To, že alkohol by ste piť nemali, je jasné, ale môže nejako pitný režim vplývať na prejavy a priebeh depresie? Čiastočne áno, najmä ak ide o využitie bylinkových čajov. V ich prípade platí, že niektoré bylinky majú upokojujúci účinok na nervy, psychiku a vitalitu. Skúste si spraviť čaj z harmančeka, medovky, mučenky a valeriány.

Faktory, ktoré najviac zhoršujú depresiu a jej príznaky

Ak ide o depresiu, existuje niekoľko faktorov a vplyvov, ktoré ju môžu zhoršiť, alebo môžu zhoršiť jej príznaky. Niektoré nie je možné zmeniť, napríklad vrodené faktory, ale sú aj také, ktoré je možné minimalizovať a môže ísť o súčasť zmiernenia depresie.

Pozor si dajte predovšetkým na tieto faktory a vplyvy:

Dedičnosť a predispozícia: Čo sa týka faktorov, ktoré len veľmi ťažko budete vedieť ovplyvniť, rozhodne sem patrí genetická predispozícia a dedičnosť. Ak sa u vás v rodine už depresia vyskytla, je pravdepodobné, že ak príde k problematickej udalosti, môže sa naplno rozvinúť aj u vás. V tomto prípade treba pozorovať už aj prvé náznaky.

Psychické a sociálne faktory: Do tejto kategórie patria udalosti, či už jednorazové alebo opakované, ktoré zhoršujú psychickú rovnováhu. Ide najčastejšie o traumatizujúce udalosti týkajúce sa osobného alebo pracovného života, konflikty vo vzťahu alebo na pracovisku alebo udalosť, ktorú nemožno ovplyvniť, napríklad úmrtie blízkeho človeka.

Dlhodobo nadmerná záťaž: Niekedy sa na depresii a jej vzniku alebo zhoršení priebehu môžu podieľať aj dlhodobá záťaž organizmu. Môže ísť tak o fyzickú záťaž, napríklad namáhavú prácu na psychiku alebo na výkonnosť, ako aj o psychickú, kde svoju úlohu hrá aj stres. Nadmerná záťaž môže nastať aj v tehotenstve a počas menopauzy.

Ochorenia a faktory v organizme: Priebeh depresie môžu zhoršiť ochorenia alebo zhoršenie fungovania nervovej sústavy, najmä ak ide o centrálnu nervovú sústavu. Rizikom je aj narušenie biochemických procesov súvisiacich s serotonínom, noradrenalínom či dopamínom, čo môže byť spôsobené alkoholom a drogami s vplyvom na psychiku.

Depresia v tehotenstve a jej špecifiká pri riešení

Čo sa týka depresie v tehotenstve, najčastejšie sa jej hovorí aj predpôrodná depresia, no môže niekedy prerásť aj do tej po pôrode. Pociťuje ju podľa štatistík okolo 20 % žien a veľký vplyv tu má hormonálna nerovnováha, ktorá vplýva celkovo na organizmus.

Častým spúšťačom depresie v tehotenstve bývajú rôzne vzťahové a partnerské problémy. Rizikovým faktorom je aj to, ak žena dlhodobo nemohla otehotnieť, alebo ak je jej gravidita nechcená. Problémovými faktormi sú aj všeobecne nízke sebavedomie, horšia podpora okolia a rodiny počas tehotenstva alebo komplikácie z predošlého tehotenstva.

Ako je možné tehotenskú depresiu zmierniť? Aj takto:

 • nájdite si nejakú osobu, ktorej môžete naplno dôverovať a ktorá vás bude podporovať, ideálne je, ak pôjde o ženu, ktorá má s tehotenstvom skúsenosti
 • venujte sa aj v tehotenstve nejakým voľnočasovým aktivitám, vďaka ktorým budete mať ciele a budete v sociálnom kontakte aj so širšou skupinou ľudí
 • dbajte nielen na odpočinok, ktorý sa v tehotenstve dôrazne odporúča, ale aj na to, aby ste mali dostatok pohybu počas dňa, najlepšia je pravidelná chôdza
 • upravte svoj jedálniček a pitný režim tak, aby ste konzumovali ľahké jedlá plné vitamínov, minerálov a zdravých tukov, podporí to aj psychiku

Najčastejšie otázky o depresii

Depresia patrí k problémom a ochoreniam, ktoré sú v posledných rokoch na viditeľnom vzostupe. Je to spôsobené zanedbávaním základov duševného zdravia a na túto tému sa muži aj ženy na internetových fórach a v diskusiách pýtajú veľmi veľa otázok.

Tu sú odpovede na najčastejšie dotazy a otázky k téme:

Je možné sa depresie zbaviť aj bez lekára či liekov?

V prípade, že sa jedná naozaj o depresiu, bez odbornej pomoci sa jej nezbavíte. Nepomôžu vám žiadne motivačné cvičenia, joga ani aktivity, aby ste zabudli na problémy či tie príčiny, ktoré depresiu vyvolali. Nedajte ani na rady od „skúsených známych“.

Pomôže mi alkohol na zvládanie depresívnych stavov?

Nepomôže, hoci veľa ľudí si myslí opak a to na základe jednorazovej skúsenosti. Niektorým ľuďom sa totiž môže na krátku dobu po vypití alkoholu uľaviť, ale následne sa depresia zhorší, alkohol totiž zabije neuroprenášače, ktoré sú pre mozog tak dôležité.

Môžem užívať antidepresíva aj bez lekárskej indikácie?

Určite nie, antidepresíva majú vážny vplyv na vašu psychiku a náladu, takže bez toho, aby ste mali odporúčania od lekára, ktoré sa budú týkať dávkovania a  užívania, ich neberte. Pozor si dajte aj na samovoľné vysadenie indikovaných liekov bez vedomia lekára.

Čo určite počas depresie nerobiť a čomu sa vyhýbať?

Depresiu nevyriešite žiadnymi omamnými a toxickými látkami, rovnako tak ani únikom od povinností a dovolenkovaním. Nepokúšajte sa depresiu prekonať iba silou svojej vôle, nedôverujte pesimistickým myšlienkam a neriešte depresiu novými aktivitami.

Môže sa depresia po vyliečení znova vrátiť?

Áno, môže sa vrátiť, ale nemali by ste sa tým príliš zaťažovať a ani stresovať. Prevenciou síce môžete riziko návratu depresie zmierniť, ale na 100 % sa jej určite nedá vyhnúť, najmä, ak ste ju už raz mali. Na druhú stranu, dobrou správou je, že ju viete znova vyriešiť.

Tipy na prevenciu depresie a podporu psychického zdravia

Depresívnym stavom sa dá dobre predchádzať, to isté platí aj o celkovej podpore duševného zdravia. Dôležité je skombinovať elimináciu všetkých negatívnych faktorov, rozoznať prvé symptómy a podporiť zdravý život plný rozličných aktivít a záujmov.

Pôsobiť treba na rizikové faktory typu lieky, alkohol, stres a neliečenie ochorení spolu s podporou fyzickej aktivity, záujmov a bohatého sociálneho života

Všímať si treba už prvotné príznaky, najmä stratu záujmu o aktivity, stratu energie, úzkosť, zníženie chuti do jedla, nepokoj či nadmerný smútok. Dôležité je, aby sa človek, ktorý má takéto prejavy, mohol s niekým vždy porozprávať o svojich pocitoch a mal pravidelný sociálny kontakt. Dobré je mať aj rôzne krúžky, hobby alebo záujmy.

Čo sa týka rizikových faktorov, vplývať treba na tieto:

 • minimalizujte príjem alkoholu a tiež fajčenie, depresiu zhoršia
 • obmedzte stres, ten môže vystupňovať napätie a tiež nervozitu
 • pozor dajte na prejedanie sa aj hladovku, spomalia metabolizmus
 • dopĺňajte vitamíny Bhorčík, sú dôležité pre nervový systém
 • nepodliehajte neúspechom, dávajte si vždy nové ciele do budúcna
 • vyhýbajte sa príliš namáhavej fyzickej činnosti a namáhavej práci

V rámci prevencie je dôležité vhodne skĺbiť prostriedky na posilnenie psychickej aj fyzickej vitality. Je dôležité mať nejaké hobby a voľnočasové aktivity a pravidelne sa im venovať, pričom by počas nich malo dochádzať k sociálnemu kontaktu. Pravidelne treba aj športovať a byť na čerstvom vzduchu a rovnako tak mať dostatok spánku v noci.

Čítať viac