Vitamín D2: Zdroje v potravinách, jeho význam a výhody v tele a možné vedľajšie účinky

Vitamín D2, nazývaný aj ergokalciferol, patrí medzi najznámejšie formy zo skupiny vitamínov D. Má význam hlavne pre vstrebávanie vápnika a fosforu v organizme, čiže jeho účinky v tomto smere využíva najviac pohybový aparát, ale aj zuby.

Okrem toho má výhody aj pre imunitu, svaly a delenie buniek. Prirodzene ho získavame v tele pôsobením UV žiarenia zo slnka na kožu, no ako zdroje možno použiť aj potraviny. V ich prípade nehrozí predávkovanie vitamínom a ani vedľajšie účinky, ktoré z toho vyplývajú. Jeho nedostatok však pocítia viacerými príznakmi tak dospelí, ako aj deti.

Čo je vitamín D2, aké sú príčiny a ako sa prejavuje jeho nedostatok

Ergokalciferol, ako sa tiež vitamín D2 nazýva, patrí do skupiny vitamínov D, ktoré sú rozpustné v tukoch. Tento vitamín sa prirodzene vytvára z viosterolu, ktorý vzniká v momente aktivácie ergosterolu pôsobením ultrafialového svetla, najčastejšie zo slnečného žiarenia. Človek tento vitamín najviac prijíma z rastlinných zdrojov potravín.

Vitamín patrí medzi dôležité hlavne z pohľadu pohybového aparátu, nakoľko podporuje vstrebávanie a metabolizmus vápnika a fosforu, čo sú minerály dôležité pre stav a zdravie kostí. Nedostatok vitamínu sa prejaví poruchami rastu aj funkčnosti kostí.

Vitamin D3 Max

 • Vitamín D3 ,,slnečný vitamín“ v pohodlnej tabletovej forme od Warrior
 • Patrí k biologicky najdostupnejším formám vitamínu D
 • Je významný pre množstvo telesných funkcií

Za deficitom vitamínu bývajú obvykle nasledovné príčiny alebo negatívne faktory:

Málo slnečného žiarenia: Nakoľko sa vitamíny skupiny D vytvárajú hlavne na pokožke z provitamínov a to pôsobením UV žiarenia zo slnka, nedostatok tohto žiarenia sa celkom prirodzene odrazí na nízkej hladine a deficite vitamínu D2 v organizme.

Obmedzený príjem potravín: Vitamín D2 sa nachádza predovšetkým v rastlinných zdrojoch potravy, takže v prípade, ak váš jedálniček neobsahuje stravu takéhoto pôvodu, je jeho príjem z externého prostredia znížený a výsledkom je tak nedostatok.

Problémy so vstrebávaním a využiteľnosťou: Aj v prípade dostatočného zdroja v podobe potravín môžete mať vitamínu nedostatok a to pre problémy s jeho vstrebaním, napríklad pri ochorení čriev, alebo pre problémy s využitím, napríklad vplyvom liekov.

Nízka hladina alebo nedostatok vitamínu D2 môžu vyústiť do týchto problémov:

 • problémy s vápnikom a fosforom, čo sa prejaví na zhoršenom stave kostí
 • naopak nastať môže ukladanie minerálov do mäkkých tkanív v organizme
 • problém nastáva aj s oslabením imunitného systému a častejšími infekciami
 • medzi ďalšie prejavy patria rozmazané videnie, únava a celková podráždenosť

PREDÁVKOVANIE A NADBYTOK

Pokiaľ ide o vitamín D2, jeho nadbytok v tele nebýva príliš častý, z potravín a ani v prípade slnečného žiarenia prirodzene nastať nemôže. Jediným rizikom sú len vysoké dávky pri užívaní vitamínových prípravkov, vtedy hrozia zažívacie ťažkosti a nechutenstvo.

Zdroje, odporúčaná denná dávka a potraviny obsahujúce vitamín D2

Pokiaľ ide o vitamín D2, táto forma zo skupiny vitamínov D sa nachádza predovšetkým v rastlinných zdrojoch potravín. Výnimočne sa ale môže objaviť aj v niektorých produktoch a hotových jedlách so živočíšnym základom, pokiaľ sú obohatené o rastlinné zložky.

Vitamín D2 možno nájsť predovšetkým v nasledovných potravinách:

Živočíšne zdroje potravín: Spomínané živočíšne typy stravy, kde môže vitamín D2 byť, sú hlavne mlieko a mliečne produkty obohatené o prítomnosť tohto vitamínu. Medzi dobré príklady patria maslo, margarín, jogurty alebo niektoré mliečne polotovary. V týchto prípadoch je však množstvo vitamínu nižšie, ako v rastlinných zdrojoch.

Rastlinné zdroje potravín: Oveľa viac sa nachádza vitamínu D2 v rastlinných potravinách. Ide napríklad o huby, šampiňóny, sóju a sójové produkty, napríklad sójové mlieko, kakao a produkty obsahujúce kakao, napríklad maslo, ale aj o avokádo, ryžu a produkty s jej obsahom, napríklad ryžové nápoje. Taktiež niektoré rastliny obsahujú vitamín D2.

Pokiaľ ide o dennú dávku vitamínu, spotreba a hodnoty závisia od veku aj stavu:

 • najviac, až do 10 μg, potrebujú vitamínu D2 dojčatá a deti v mladšom veku
 • dospelým mužom aj ženám potom stačí o niečo menej, 5 μg za deň
 • seniori a ľudia vo vyššom veku majú naopak potrebu vitamínu vyššiu
 • to isté platí aj pre ženy v tehotenstve a počas dojčenia, okolo 7 až 10 μg

Účinky a na čo vitamín D2 pomáha

Ak ide o vitamín D2 a jeho pôsobenie v tele, jeho význam je viditeľný vo viacerých oblastiach, či už ide o správne fungovanie kostí, svalov, imunity, nervov alebo ciev a celého kardiovaskulárneho systému. Preto si treba dávať pozor na jeho zdravú hladinu.

Optimálna koncentrácia vitamínu má potom pozitívne vplyvy pre:

Vplyv na kosti, svaly a pohybový aparát

Najdôležitejším účinkom, ktorý vitamín D2 v tele má, je podpora pohybového aparátu, hlavne kostí a svalov. Vďaka pôsobeniu na metabolizmus, vstrebanie a ukladanie vápnika a fosforu pomáha na rast, zdravie a funkčnosť kostí a preventívne pôsobí proti vzniku osteoporózy.

Pôsobenie na chrup a zuby

Oba spomínané minerály sú dôležité aj pre zubný dentín tvoriaci základnú stavebnú zložku chrupu, ovplyvňujú aj pevnosť zubov a ich hustotu. To má vplyv na zdravie celého chrupu a aj v tomto prípade tak vitamín D pôsobí preventívne voči jeho ochoreniam.

Vitamin D3 Max

 • Vitamín D3 ,,slnečný vitamín“ v pohodlnej tabletovej forme od Warrior
 • Patrí k biologicky najdostupnejším formám vitamínu D
 • Je významný pre množstvo telesných funkcií

Podpora imunity a prirodzenej obranyschopnosti

Vitamín je nevyhnutný aj pre správne fungovanie imunitného systému a na podporu prirodzenej obranyschopnosti. To sa prejaví aj lepšou odolnosťou organizmu voči prechladnutiam, chrípkovým ochoreniam alebo bežným sezónnym infekciám.

Preventívne pôsobenie voči nádorom

Podobne, ako mnoho iných vitamínov, aj vitamín D2 môže mať preventívne pôsobenie a vplyvy voči niektorým nádorom a to vrátane tých zhubných. Ide hlavne o nádory postihujúce prostatu u mužov, prsníky u žien a hrubé črevo či pankreas.

ÚČINKY AJ V INÝCH OBLASTIACH

Medzi významnejšie vplyvy vitamínu D2 patria zníženie inzulínovej rezistencie, udržiavanie krvného tlaku, prevencia voči problémom so srdcom a cievami, podpora pri liečbe psoriázy a vplyv na nervový systém vrátane prevencie voči niektorým neurologickým poruchám.

Najdôležitejšie otázky súvisiace s vitamínom D2

Pre udržanie správnej a zdravej hladiny vitamínu D2, ale aj pre jeho využitie v rámci podpory zdravia celého organizmu, je dobré vedieť odpovede aj na niektoré praktické otázky týkajúce sa dopĺňania vitamínu do tela, rizikových skupín z hľadiska jeho nedostatku alebo iných vplyvov na hladinu vitamínu.

Tu sú dôležité otázky a odpovede na ne:

Kto patrí do najviac rizikovej skupiny z hľadiska nedostatku?

Vitamín D2 môže chýbať najviac u detí, u žien v čase tehotenstva alebo dojčenia a u ľudí, ktorí majú problémy s obličkami. Medzi rizikové skupiny patria aj ženy v menopauze a muži v andropauze, u nich sa nedostatok prejaví oslabením kostí a svalov.

Postačujú potraviny alebo slnečné žiarenie na správnu hladinu vitamínu D2?

Vo väčšine prípadov nie, najmä nie v prípade nášho zemepisného pásma. Dôvodom je, že dostatok UV žiarenia zo slnka máme iba v lete a rastlinné potraviny s obsahom vitamínu nie sú dominantnou časťou jedálnička. Preto treba zvážiť aj výživové doplnky.

Je potrebné si dávať pri užívaní doplnkov pozor na nejaké riziká?

Áno, hlavne pri podávaní rôznych prípravkov obsahujúcich vitamín D2 záleží na správnom dávkovaní. V opačnom prípade, hlavne pri nadužívaní, hrozí stav zvaný hyperkalcémia, ktorý sa prejavuje zažívacími ťažkosťami, kŕčmi svalov a zlyhávaním obličiek.

Akým spôsobom je možné vylepšiť prijímanie vitamínu D2 do tela?

V prípade výživových doplnkov je lepšie užívať prípravky nielen obsahujúce čisto vitamín D2, ale so širším zložením, optimálne aj s niektorými minerálmi či inými vitamínmi, napríklad ako sú vitamín a alebo železo, pre lepšiu synergiu ich účinkov.

Výživové doplnky obsahujúce vitamín D2

Najčastejšou formou pre doplnenie ergokalciferolu do organizmu sú doplnky výživy. Tie môžu mať podobu kvapiek, tabliet, kapsúl alebo iných foriem určených na vnútorné a perorálne využitie, niektoré sú vhodnejšie napríklad pre malé deti.

Na trhu možno nájsť dva typy prípravkov s obsahom vitamínu D2:

Buď sa jedná o všeobecné vitamínové doplnky s jedným či viacerými vitamínmi, alebo ide o komplexné prípravky a produkty so širším zložením a konkrétnym pôsobením

Bez ohľadu na formu majú doplnky nasledovné výhody:

 • kúpa nepodlieha lekárskej indikácii, predpisu a ani vyšetreniu
 • obávať sa nemusíte ani vedľajších či nežiaducich účinkov
 • užívanie je bezproblémové aj pre deti, tehotné ženy a počas dojčenia

Vitamin D3 Max

 • Vitamín D3 ,,slnečný vitamín“ v pohodlnej tabletovej forme od Warrior
 • Patrí k biologicky najdostupnejším formám vitamínu D
 • Je významný pre množstvo telesných funkcií

V prípade výživových doplnkov obsahujúcich vitamín D2 či už samostatne alebo v širšej forme ide hlavne o prípravky s pôsobením na využitie vápnika a fosforu v tele, na podporu kostí a svalov, na zlepšenie stavu zubov a na pomoc pri posilnení imunity. Účinky ergokalciferolu sú tak využité na maximum.

Lieky obsahujúce vitamín D2

Vitamín D2 v podobe ergokalciferolu býva súčasťou aj niektorých liekov. Tie majú formu či už kapsúl a tabliet na perorálne užitie, ako aj mastí na vonkajšiu aplikáciu. V prípade liekov na predpis môže ísť aj o injekcie alebo o infúzne roztoky.

Pokiaľ ide o fungovanie liekov, tu je ich popis:

Voľne dostupné lieky slúžia hlavne na podporu pokožky alebo pohybovej sústavy, kým lieky na predpis bývajú súčasťou akútnej liečby nedostatku vitamínov a minerálov

Oproti výživovým doplnkom majú tieto charakteristiky:

 • pôsobenie je viditeľnejšie, stačí krátkodobejšie dávkovanie
 • počítač ale musíte aj s rizikom vedľajších účinkov
 • nie všetky lieky sú dostupné pre deti alebo v tehotenstve

Na druhú stranu, vyššia koncentrácia vitamínu D2, alebo aj iných vitamínov, minerálov a účinných látok, ktoré sa v zložení týchto liekov nachádzajú, prináša oveľa intenzívnejšie výsledky. Práve preto bývajú lieky a liečivá indikované na konkrétne problémy a niektoré sú dokonca dostupné iba na lekársky predpis.

Ako a kde kúpiť výživové doplnky a lieky obsahujúce vitamín D2

Ak by ste chceli využiť možnosť doplnenia vitamínu D2 cez voľne dostupné lieky alebo cez výživové doplnky, najlepšou voľbou je jednoznačne ich kúpa v lekárni. Nakoľko nemusíte mať predpis, môžete si vybrať kamennú, ale aj internetovú lekáreň.

Druhá voľba využíva princípy podobné pre nakupovanie v eshopoch:

 • na jednom mieste nájdete viaceré značky a typy liekov a doplnkov
 • za pár sekúnd si porovnáte všetky ich parametre a aj cenu
 • k dispozícii máte možnosť platby vopred aj na dobierku
 • doručenie je až k vám domov, niekedy aj za 24 či 48 hodín

Viaceré online lekárne vám umožnia objednať si prípravky aj bez nutnosti registrácie, čo je ešte pohodlnejšie, jednoduchšie a rýchlejšie. Výhodou je tiež možnosť získania dopravy zdarma, hlavne v prípade väčších balení.

Vitamin D3 Max

 • Vitamín D3 ,,slnečný vitamín“ v pohodlnej tabletovej forme od Warrior
 • Patrí k biologicky najdostupnejším formám vitamínu D
 • Je významný pre množstvo telesných funkcií

Dobre si však vyberajte nielen samotnú značku doplnku výživy či lieku, ale aj lekáreň. Tie známejšie, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu, ponúkajú totiž lepšie zákaznícke služby či širší sortiment.

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

4.81

26 Hodnotení